Hackpads are smart collaborative documents. .

Vedran Rodic

1251 days ago
Unfiled. Edited by Nenad Kirich , Vedran Rodic 1251 days ago
Nenad K Što su otvoreni državni podaci
Svi podaci koje državna i lokalna uprava  proizvede ili naruči smatraju se državnim podacima.
Sadržaj je otvoren ako bilo tko može besplatno koristiti, kombinirati sa drugim podacima, distribuirati te podatke uz eventualnan uvjet da navede izvor podataka
 
 
Koji podaci trebaju biti javni
 • 1. Otvoreni podaci trebali bi biti uobičajena praksa
 
 • 2. Potrebno je pozivati i graditi na trenutno dostupnim aktima o pristupu na informacije
 • 3. Tražiti objavljivanje specifičnih novih informacija
Vedran R Otvoreni podaci podrazumijevaju ažuriranje i poboljšanje pristupa  informacijama koje su već otvorene i/ili javne, ali također i definiranje novih podataka i zapisa koji će se objavljivati. 
 
Potrebno je identificirati informacije koje trenutno nisu online i definirati proces i rokove objave. 
 
Objavljene mogu biti različite vrste podataka, od podataka o transportu, audio i video zapisa javnih rasprava, podataka o kvaliteti zraka, korištenju javnih prostora i slično. 
 
 • 4. Osigurati da se odredbe o otvorenim podacima odnose na ugovorne tvrtke ili vladine tvrtke u procesu javne nabave
Osoba odgovorna za objavu podataka treba surađivati sa osobom zaduženom za javnu nabavu kako bi se razvile ugovorne obveze koje se temelje na smjernicama otvorenih podataka.
Te obveze će promovirati  smjernice otvorenih podataka uključujući i objavu podataka na data.gov.hr 
 
 • 5. Pravilno zaštiti klasificirane i ostale povjerljive podatke
Osoba odgovorna za objavu podataka treba surađivati sa osobom zaduženom za javnu nabavu kako bi se razvile ugovorne obveze koje se temelje na smjernicama otvorenih podataka.
Te obveze će promovirati  smjernice otvorenih podataka uključujući i objavu podataka na data.gov.hr 
 
 • 6. Tražiti izuzeće da objavljivanje informacija bude odmjereno i u javnom interesu
 
 
 • 7. Zahtijevati dijeljenje koda ili objavljivanje otvorenog koda
Ne samo podaci, nego i izvorni kod kojim se stvaraju državne web stranice, portali, alati i drugi on-line resursi mogu imati dodatne prednosti koje su korisne koliko i sami otvoreni podaci. 
Tijela javne uprave bi trebala koristiti rješenja bazirana na softveru otvorenog koda kad god je moguće kako bi omogućila dijeljenje.
 
Kako učiniti podatke javnim
 • 8. Tražiti otvorene formate za sve vladine podatke
Podaci će biti objavljeni u formatu koji je: otvoren, pretraživ, pogodan za sortiranje, neovisan o platformi i strojno čitljiv, kao što su na primjer JSON, CSV, XML.
 
 • 9. Zahtijevati da javne informacije budu objavljivane na Internetu
Javne informacije trebaju biti objavljene na Internetu ažurno, uz moguće iznimke (recimo zbog poštivanja zakona o zaštiti osobnih podataka).  Web stranice i portali su dobar način distribucije podataka, ali podaci bi trebali biti dostupni na Internetu bez obzira na promjene u tehnologiji.
 
 
 • 10. Potrebno ukloniti ograničenja za pristup informacijama
Kako bi se osigurao uistinu otvoreni pristup podacima, potrebno je omogućiti daljnju upotrebu objavljenih podataka, ali i ukloniti ograničenja kao što su zahtjevi za registracijom, naplate pristupa podacima, ograničavanje upotrebe i slično.
Cilj bi trebao biti sveobuhvatni, inkluzivni, besplatni pristup informacijama bez da se osoba mora predstavljati ili davati bilo kakve razloge zašto traži informaicje.  
 
 • 11. Potrebno ukloniti ograničenja na ponovno korištenje informacija
 

Contact SupportPlease check out our How-to Guide and FAQ first to see if your question is already answered! :)

If you have a feature request, please add it to this pad. Thanks!


Log in