Hackpads are smart collaborative documents. .

Bojan Opacak

1251 days ago
Unfiled. Edited by Bojan Opacak 1251 days ago
Bojan O Prijedlog Mjera
 
Otvoreni podaci su podaci dostupni za skidanje, korištenje i kombiniranje sa drugim podacima.
 
Podaci državne i lokalne uprave su podaci nastali u radu uprave ili naručeni od strane uprave od treće strane i/ili podaci nastali korištenjem novca uplaćenog kroz poreze, prireze i doprinose.
 
Otvoreni formati podataka su formati koji nisu vezani uz komercijalnu licencu korištenja, podržavaju metapodatke i čitljivi su strojno. U kontekstu Hrvatske datoteke sa podacima trebaju biti u UTF-8 tekstualnom enkodirani i u formatu podataka kao što su XML i JSON. 
 
(define granular data)
 
Licenca za objavu otvorenih podataka definira načine korištenja podataka, ali ne dopušta izmjenu izvornih podataka. (ali dopušta prilagođavanje podataka)
Tajnost podataka se primjenjuje u slučaju osobnih podataka fizičkih osoba. Proces sakrivanja osobnih podataka se zove anonimizacija. Prijedlog da se OIBovi kodiraju algoritmom kojim je jednoznačno moguće kodirati neki set znakova, kao npr. SHA algoritam. Tajnost podataka se ne može odnositi na podatke nastale u interakciji državne/lokalne uprave s jedne strane i drugih država, pravnih subjekata ili privatnih osoba s druge strane.
 
Akcijski plan za otvaranje podataka državne uprave
1.     Cilj: Podatke državne i lokalne uprave učiniti dostupne javnosti u otvorenim formatima uz licencu koja dopušta i komercijalno korištenje podataka  uz poštovanje privatnosti fizičkih osoba
2.     Rok realizacije svih koraka: najkasnije 2 godine nakon objave akcijskog plana
3.     Koraci:
a.     Definiranje zakonske regulative. Prijedlog novih zakona i propisa ili izmjena postojećih.
b.     Javna rasprava predstavnika državne uprave, informatičkih kompanija, eksperata za informatičku sigurnost, eksperata za privatnost podataka, predstavnika nevladinih udruga i građana
c.     Definiranje izvora: Sva tijela državne vlasti, sva tijela lokalne uprave i sva poduzeća koja su u njihovom vlasništvu  (npr: Narodne Novine, HNB, Vlada, Sabor, HBOR, HIDRA, Fina, DGU, Hrvatske Vode, DGU, DZS...)
d.     Definiranje setova podataka (npr: sirovi podaci popisa stanovništva, sirovi podaci parlamentarnih izbora, zakoni i prijedlozi izmjena zakona, podaci o javnim nabavama, kandidatima i lista poreznih dužnika…)
                                               i.     Ako se u izvorišnim podacima koriste osobni podaci fizičkih osoba prije objave se anonimiziraju.
e.     Definiranje licence za korištenje otvorenih podataka na tragu: http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/2/
f.      Definiranje formata. Prijedlog formata podataka: UTF-8 XML, sa definiranim XSD-om.
                                               i.     Ako uz podatak pripadaju podaci o vrijednosti (u kontekstu ugovora o nabavi, vrijednosti nekretnine) obavezno navesti vrijednosti.
                                             ii.     Ako zbog objektivnih okolnosti; nedostatak sredstava, nedostatak adekvatnog osoblja tijelo javne/lokalne vlasti nije u mogućnosti poštovati rokove otvaranja propisanih setova podataka onda je obavezna podatke otvoriti barem u UTF-8 CSV formatu.
                                            iii.     http://en.wikipedia.org/wiki/UTF-8
                                            iv.     http://en.wikipedia.org/wiki/XML
                                              v.     http://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values
g.     Edukacija zaposlenika državne uprave; odgovorne osobe, glasnogovornici, IT osoblje što je potrebno da dogovorene setove podataka naprave otvorenima
h.     Definiranje mjesta setova podataka: data.gov.hr
i.      Način dohvata podataka: Setovi podataka pakirani u ZIP datoteku. Konfigurirati server da korisnicima omogućava nastavak skidanja datoteke u slučaju prekida.
j.      Servis za anonimizaciju može se realizirati na centralnom mjestu i biti dostupan svim dionicima, te omogućiti da se podaci poput OIB-a, imena i prezimena zamijene vrijednostima iz kojih se ne može dobiti izvorni podatak
                                               i.     http://www.techopedia.com/definition/28007/anonymization-data
k.     Informiranje javnosti. Ova je funkcija u nadležnosti tijela koje je vlasnik gov.hr sustava.
 
 
1251 days ago
Unfiled. Edited by Bojan Opacak 1251 days ago
Bojan O LICENCA za objavu OTVORENIH PODATAKA
 
 • Podaci objavljeni pod ovom licencom mogu se koristiti za:
 
 • Kopiranje, objavu, distribuciju i emitiranje informacija
 • prilagođavanje informacija
 • korištenje  informacija u komercijalne i nekomercijalne svrhe, npr. povezujući  informacije sa drugim informacijama ili uključujući ih u vlastiti  proizvod ili aplikaciju
 
 • Ukoliko iskoristite bilo koje gore navedeno pravo morate poštivati slijedeće Uvjete:
 
 • Navesti referencu, tj. izvor informacija uključujući sve reference koje je naveo Izvor Informacija.
 
 • Ako  Izvor Informacija ne navede specifične reference koje moraju biti  uključene ili ako se koriste informacije koje potječu od više Izvora i  višestruke reference nisu praktično primjenjive, možete koristiti  slijedeća referenca:
 
Sadrži javne informacije objavljene pod Licencom za objavu Otvorenih Podataka.
 
Navedeni  Uvjeti su važni i sva vaša prava navedena u ovoj licenci automatski su  ništavna ukoliko prekršite neki od Uvjeta objave podataka dobivenih na  temelju ove licence ili bilo koje slične licence.
 
 • Iznimke:
 
Ova licenca NE odnosi se na:
 
 • Osobne informacije unutar objavljenih podataka
 • Informacije koje nisu objavljene pod Zakonom o Pravu na Pristup Informacijama niti informacije objavljene bez dozvole Izvora Informacija
 • Logotipi  i žigovi ministarstava, gradova, županija, javnih poduzeća, institucija  i bilo kojih drugih javnih tijela, osim u slučaju kada su isti  primjenjeni unutar dokumenta, ili seta podataka.
 • Vojna obilježja
 • Informacije koje pripadaju trećim osobama koje Izvor Informacija nema pravo objaviti
 • Drugo intelektualno vlasništvo, uključujući patente, žigove i autorska prava
 • Osobni dokumenti kao npr. Putovnica RH, Osobna Iskaznica, Rodni list, itd...
 
 • Neslužbeno korištenje
 
Ova licenca ne daje prava korištenja informacija na način da se informacije predstavljaju kao službene ili u smislu da Izvor informacija podržava inicijative koje koriste informacije pod ovom licencom.
 
 • Korištenje Bez Jamstva
 
Izvor informacija se ograđuje od svih jamstava, reprezentacija, dužnosti i odgovornosti u mjeri koliko je to moguće u skladu sa zakonom.
 
Izvor Informacija nije ni na koji način odgovoran za greške i propuste u licenciranim podacima i neće ni na koji način biti odgovorno za bilo koju štetu, ozljedu ili gubitak koji je nastao korištenjem informacija.
 
Izvor Informacija ne garantira da će nastaviti dostavljati ažurirane podatke.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact SupportPlease check out our How-to Guide and FAQ first to see if your question is already answered! :)

If you have a feature request, please add it to this pad. Thanks!


Log in